Tjänster

Våra tjänster

Service: Låt oss hjälpa er att effektivisera ert underhåll av hissar för att göra det mer ekonomiskt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur ni kan göra för att bli effektivare. Vi kan utföra alla typer av servicearbeten av hissar oavsett fabrikat.

Reparation: Behöver ni hjälp med reparation av en hiss har vi personal som kan utföra alla sorters av reparationer på hiss oavsett fabrikat.

Installation:  Vi utför alla former av installationsarbeten av hiss både nyinstallation och ny hiss i gammalt schakt eller alla former av modernisering och ombyggnader av hiss. Alla installationsarbeten utförs av kvalificerade installationstekniker som har lång erfarenhet av hiss. Av olika anledningar kan man behöva hjälp med installationen och då kan vi bistå med kvalificerad personal. Vi kan bistå med personal som utför både nyinstallation och modernisering eller ombyggnad.

Det går även att anlita oss för projektledning om ni saknar tid eller möjlighet för att leda ett projekt från teknisk beredning till slutbesiktning. Kontakta oss så kan vi svara på era frågor rörande våra tjänster vi erbjuder.