Tjänster

Våra tjänster

Låt oss hjälpa er att effektivisera ert underhåll av hissar för att göra det mer ekonomiskt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur ni kan göra för att bli effektivare.

Av olika anledningar kan man behöva hjälp med installationen och då kan vi bistå med kvalificerad personal. Vi kan bistå med personal som utför både nyinstallation och modernisering. Det finns även möjlighet att hyra in hos för andra former av hissjobb.
Det går även att anlita oss för projektledning om ni saknar tid eller möjlighet för att leda ett projekt från teknisk beredning till slutbesiktning.