LC100-C

LC100-C

LC100-C är den centrala kontrollenheten för ett LC100 system.
Förutom att processa ingångs- och utgångs signaler och lagra system parametrar har även enheten hand om kommunikationen mellan yttre I/O enheter.
Kommunikationen i systemet är baserad på CAN. Systemet har två oberoende CAN-kanaler. Den första är för kommunikation med Simplex-enheter och den andra är för kommunikation med de yttre anropen/våningsvisarna (multiplex) och för monitorering.
Strömförsörjningen för systemet (XC13) är 24VDC, toleransen är +10 / -20%. Processorn i systemet använder 5VDC, detta försörjs via en DC / DC transformator. Ingångsspänningen är 24VDC, den går direkt till plintrader XC1 – XC4, strömmen går via ett kretskort till plintrad XC12 för anslutning av anrop i multiplex.
Plintarna är utförda i olika färger och med olika antal anslutningar.
Huvudfunktioner:

  • 2 oberoende CAN kanaler
  • 14 progmmerbara optokopplar ingångar med status LED
  • 6 optokopplar ingångar (fasta) för anslutning av LC100-S säkerhetskrets kort
  • 8 programmerbara digitala utgångar
  • Ingång för anslutning av en induktiv givare (NPN) som används för positionering av hisskorgen i hisschakt
  • Analog ingång PTC sensor för motståndsmätning med justerbart mätområde
  • Realtids klocka med backup batteri
  • Termostat med justerbart verksamhetsområde

Plint 2 på plintrad XC8 (XC8.2) är anslutningen för PTC sensorn. Den är möjlig att ställa in individuellt via parametrar I-01 och I-02.
Plint 1 på plintrad XC7 (XC7:1) är anslutningen för den induktiva givaren för positioneringen av hisskorgen.
Alla digitala ingångar är optokopplare med status LED.
Enheten är utrustad med CR1220-C1 3V batteri för backup lagring av parametrar och statestik.
Alla ingångar och utgångar förutom XC7:1 (induktiv) och XC8:2 (PTC) är programmerbara.