Pågående Projekt

Pågående Projekt

Projekt Spiken 11 & 12 
Hiss projektSpiken 11 & 12

I Sundbyberg pågår just nu byggandet av två stycken fastigheter där vi installerar 2 st ny maskinrumslösa hissar i samarbete med MZ Bygg. Projektet ska vara färdigställt under hösten 2020!

Projekt Vendelsömalmskolan Hus A
Hiss projekt Vendelsömalmskolan hus A

I Vendelsö pågår ombyggnad av skola där vi river den gamla hydraulhissen och ersätter den med en ny hydraulhiss i samarbete med Boetten. Projektet ska vara klart under hösten 2020