Miljöpolicy

Miljöpolicy

MLC Nordicskall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkanså långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.Detta gör vi genom att:

  • Erbjuda säkra och noga utvalda produkter för längsta möjligalivslängd.
  • Ha en ständigt pågående dialog med kunder, myndigheter och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ.
  • Välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.
  • Ta hand om och underhålla vår utrustning för att säkerställa lång livslängd och funktion.
  • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssättså långt det är möjligt.
  • Källsortera vårt avfalloch förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders produkteri syfte att skydda miljön.
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.

Vårt ISO 14001 Certifikat