Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

MLC Nordics kvalitetsambitioner är att vara en ledande leverantör inomförsäljning, service, reparationoch installation av hissar.Detta innebär att:

  • Vara en av de ledandepå marknaden inom försäljning, service, reparation och installation av hissar.
  • Erbjuda våra kunder kunnande och kompetenssamthög servicegrad. Ha hög tillgänglighet och ge snabb respons.
  • Alltid sträva efter att lämna för kunden kostnadseffektiva lösningar. Vi skall uppfylla kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varjeuppdrag blir referens nästföljande uppdrag.
  • Genom nära samarbete med etablerade tillverkare erbjuda högkvalitativa produkter utifrån givna förutsättningar.
  • Leverera och installera produkter av erkänd god kvalitet från etablerade leverantörer.
  • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
  • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts!

ISO 9001 certifierat hissföretag
Vårt ISO 9001 certifikat