Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

MLC Nordics kvalitetsambitioner är att vara en ledande leverantör inomförsäljning, service, reparationoch installation av hissar.Detta innebär att:

  • Vara en av de ledandepå marknaden inom försäljning, service, reparation och installation av hissar.
  • Erbjuda våra kunder kunnande och kompetenssamthög servicegrad. Ha hög tillgänglighet och ge snabb respons.
  • Alltid sträva efter att lämna för kunden kostnadseffektiva lösningar. Vi skall uppfylla kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varjeuppdrag blir referens nästföljande uppdrag.
  • Genom nära samarbete med etablerade tillverkare erbjuda högkvalitativa produkter utifrån givna förutsättningar.
  • Leverera och installera produkter av erkänd god kvalitet från etablerade leverantörer.
  • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
  • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts