Lite fakta om hiss för fastighetsägare

Lite fakta om hiss för fastighetsägare

Om man är fastighetsägare kan det vara bra att känna till de olika hisstyper som kan förekomma i fastighetsbeståndet. Man kan dela in hissar i två huvudgrupper, hydraulhissar och linhissar, där hydraulhissen förflyttar hisskorgen med hjälp av en eller flera cylindrar och enkelt kan liknas vid en domkraft som pumpas upp eller ner. Linhissar är helt enkelt som namnet antyder beroende av bärlinor som hissen är upphängd i.

Linhiss modernisering nyinstallation ombyggnad
Linhiss

Men det finns också en typ av hiss som går under namnet lågfartshiss och tillverkas enligt maskindirektivet. Namnet lågfartshiss har de fått eftersom de har en maxhastighet på 0,15m/s. Och den här typen av hiss delas i sin tur upp i 3 olika grupper som är, kedjedriven hiss där hisskorgen är upphängd med hjälp av rullkedjor, skruvdriven hiss där upphängningen av hisskorg sker med en eller flera skruvar med bärmuttrar.

Hydraulhiss modernisering nyinstallation ombyggnad
Hydraulhiss

Det sker även en uppdelning av hissar utifrån användningsområde. Huvudgruppen delas in i två grupper, persontillåtna hissar och personförbjudna hissar.

Persontillåtna hissar

  • Personhiss, avsedd för persontransport (vanligast i flerbostadshus)
  • Varupersonhiss, avsedd  för  gods-  och  persontransport  (vanligast  i  kommersiella fastigheter)
  • Lågfarts- eller  handikapphiss,  med  små  inbyggnadsmått  och  låg  märkhastighet på max 0,15 m/s. Klassas som maskiner, inte hissar,  enligt hissdirektivet
  • Trapphissar, speciell snedhiss som följer trappan
  • Räddningshiss, personhiss  vid  höga  byggnader  särskilt  utrustad  för  brandbekämpning och räddning
  • Bilhiss, avsedd för bilar med medföljande personer
  • Truckhiss, förstärkt för att klara lossning och lastning med truck

Personförbjudna hissar

  • Småvaruhissar, även kallade mat-hissar
  • Varuhissar
lågfartshiss modernisering nyinstallation ombyggnad
Lågfartshiss

 

Hissförbundet har tagit fram en handbok om hiss för fastighetsägare som går att ladda ned här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *