Lån & Krediter

Vad är Leasing?

Vad är Leasing?

Definition Leasing är ett sätt att finansiera en konsumtions- eller investeringsvara där användningen av objektet är i fokus och inte ägandeskapet. ...